Talvõtarõ Haani rahvamajahn

Annamiq teedäq, et joba kolmandat kõrda kõrraldasõq Haanimaa inemiseq Haani rahvamajahn TALVÕTARRÕ. Seokõrd oodamiq teid kuuhn sõpru ja kõgõ perrega miiq tegemiisi kaemaq ni opitarri perrä pruuvmaq 2. joulukuu pääväl. Päiv nakkas pääle kell 11.00 mi opitarri man jagus tegemist kõigilõ. Tulkõq opmaq:
– vüütarõhn kirivüü kudamist,
– sukakundsatarõhn suka nõglumist ni sukakundsa kudamist (Katskinõ vai poolik sukk võtaq esiq ütehn!),
– laulutarõhn regilaulu veerütämist,
– miihhitarõhn tüüriistu pruukmist,
– verivorstitarõhn verivorsti topmist,
– pillitarõhn lõõtsmoonigu mängmist,
– vokitarõhn keträmist,
– saiatarõhn saia tegemist,
– tikmisetarõhn ilokir´ä tikmist,
– lumõhelbetarõhn paprõst lumõhebemide lõikmist,
– tandsutarõhn tandsurõõmuga tandsmist!

Terve päävä mängväq noorõq perimusmuusiguq ni raamadukogohn um käsitüüraamatidõ näütüs.
Opitarri taso um annõtuslik. Kotussõ pääl saa kohvi ja tsäivett ni üte euro iist lõunõsüüki kah.

Rubriigid: majutus Haanjamaal. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.