Robert Ungru päevik

Wiljasaare Talu peremehe Robert Ungru päevik, aastast 1915

28 tal mail oln Liwoowis veel pikali ilm on palav õhta lääne rongi peale oleme öö veel paikal, 29 tal hakkame homingu sõidma Liwoowist välja Venemaa poole siin niidetas heina tee ääres ja kuiwatas kaa ilm on palaw maa koht on ilus õhtal oleme ühes vaksalis, 30 tal oleme sõidul läbi mogi läände ja Хроника sõidame, 31 oleme Kiewis seald hakkame sõitma Ekaterinos Kiew on üks linn mäged ja orgude pääle ehitedu suure jõe

1 Juunil oleme rongi peal, 2 sel jõuame Ekaterinoslaawi se on suurem linn musta merre lähedal maal, 3 tal olen Ekateriinoslaawis siist sõidame täna minema kuhu on teadmata, 4 Juunil oleme rongi peal oleme kell 9Elisawedrokraadis siin seisame vaksalis ilm on pilves wilune aeg, 5 tal jõuame Odesase kel 3 päeval sõidame trammiga hosbitali seal kirjudeta meid (kella) kümneni õhtal, 6 tal Juunil olen hosbitalis teise korra peal lõunas sain moosi saiaid süa eile sõin paar lõuna maa marja ärra siisd näeme kaugele üle linna aga merd ei ole siist näha eila nägin ka merd esimest kord mes peaaegu metsa moodi näeb wälja, 7 tal olen hosbitalis on Pühapäew ilus ilm, 9 tal olen hosbitalis olen haiglane, 10 tal Annal mooel sajab wihma, 14 tal olen sin entiseld täna on püha päev meil on üks kõig sesd meil ei ole tööd kunagi olnud muud kui magamine, 20 tal käisime jalutamas mere ranigul, 26 tal olen Odesas wannal wiisil, Juuli 1915 eedo гороd Odeca, 8 tal olen endiselt meije toas näitab reamuur 23 pügalad, 18 käin komisjoonis minul tuleb minna Labasilni komanduse, 20 tal mind saadetas Labasilni komantu bataljooni, 21 käin õbuses siin esmast kord, 23 käisin tohtre juures, 26 pühapäev 28 tal meie rieta andmine ja palga maksmine, 29 tal hakkame õhtal sõidma Kiewi wias meid musika saadel jaama, 30 oleme rongis sõidu peal jõuame õhtal kel 9 Kiewi  käin linnas  olen prri

Augustil 1 sel olen Kiewis weel ika ilm on palaw koomandahoovi peal müüri ääres, 2 sel Kiewis pornõ punktis siist lääm rongi piäle, 3 tal olen rongi peal petrograati poole, 4 jõuan Petrograadi kel 11 ööse, 5 tal olen Петрогратсковое спорны пункть kus teisi Estlaisi mitu on ees, 6 lään запаснои батальени, 7 olen roodus,  8 olen 2 roodus ,  9 – woodis, 17 tal käin manewris kogu öö homingu kogu õhtules magan käies püss õlal lään 5 wersta kinni silmil musika saadel ja päeval puhkan, 19 saan ued riidet ja saabad walmistan sõidu sõõja wäljale teist korda juba, 20 sel hakkan sõidma õhdal, 21 sel olen Neemelis läbisõidul peame kinni, 23 olen rongi peal aeg on ilus, 24 oleme ühes vaksalis seisame kaua aega, 25 sõidame läbi Liita, 26 sõidame iga etasi, 27 jõuan oma polku siin oleme palatide all pikali, 28 tal olen prri, 28 tal meil rieta andmine ja palga maksmine, 29 tal hakkame õhtul sõidma Kiewi wias meid musika saadel jaamas, 30 oleme rongis sõidu peal jõuame õhtul kel 9 Kiewi käin linnas olen peti, 

sel Sebtemril 1915 käime tükki maad jalla kuuni ühte küllani,  2 oleme ühes metsa salus pikali terwe päew, 3 oleme õbusel ja õhtulhakkame reisima, 4 reisime ika kuuni lõunani siis puhkame ühes linagus, 5 ika etasi jala, 6 oleme ühes Kloostris ööd Mõisa juures kus hobuse liha sööme mida üks hobuse parisnik ära tundis kelele hobuse pea luu ja hambad saiswad söögi sees, 7 jõuame ühte mõisa kus ühes küüni ööd magame, 8 puhkan terwe päew keetan 3 kanna ära, 9 olen küünis pikali  1 ne rood lääb sõõja wäljale, 10 tal lõuna ajal jälle etasi kel 2 öös lõpetan, 11 olen ühes küllas küüni taga pikali poole lõunani, 28 end oleme Leebedewi alevis kus ilus kaneb oli täis välja käigu kohti sõtkutud magame hobuse tallis sõniku wirna otsas, 13 läheme 12 wersta jõuame ühte külla, 14 läheme tööle eiroblaan viskab pommi, 15 oleme tööl koopaste juures, 16 oleme tööl, 22 olen tööl magame koobastes kus tuhandeid täia on ja leiba ja soola ei saa kudagi moodi, 23 tal teen henese haiges lään tohdreid odsima juhtun ühte jaama mida

2.  novembril 1934 aastal sünd minul teine tütar öösel kell 2-se ajal nüüd on minul juba kags tütart esimene walge teine musta juukseline. Jõulu ajal ristisime teise ära ristijags oli Ory Witrig nimegs sai pantud Aino vaderiks oli Kogsmannid ja Nikolai ni sai see toiming läbi antgu taevas jõudu tale ja tervist kasvamisigs ja kosumisegs suuregs ja tugevaks nüüd on minu perekond nelja liikmeline naine ja kaks tüdard ise on tervis minul rahuloltaw  lume oli tänavu Jõulu ajal päriselt wähe ei olnud õiged ree ei wangre teed tänavu on weel palju teliskiwe meil müümata minul ja Ruudolfil ja Jaanil (igal mehel mitmed tuhandet[i] Päevikul ei ole kaani